Terapeutický výcvik

5,5-letý psychoterapeutický výcvik

v logoterapii a existenciální analýze

prosinec 2017 - květen 2023

 

 

Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová

 

Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka

 

Organizační zajištění: IPIPAPP, J. Glazarové 354/9e, Olomouc 779 00

 

Celkový počet hodin: 770

 

Cena za jednu výukovou hodinu ve skupině činí: 140 Kč

 

Výcvik je schválen pro zdravotnictví jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii.

 

Jednodenní výběrové setkání se uskuteční 17.11. a 18.11.2017, od 10,00 do 16,30 hod ve Vranově u Brna, Duchovní centrum, Vranov u Brna 7, 664 32.

 

Termín zahájení skupiny: 14.-16.12.2017 ve Vranově u Brna, Duchovní centrum, Vranov u Brna 7, 664 32.

 

Zájemci budou na výběrové řízení pozváni na základě vyplněné přihlášky a zaplaceného poplatku 500 Kč na účet IPIPAPP. Číslo účtu 19-985160227/0100. Do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. Poplatek za výběrové řízení je třeba zaplatit na účet IPIPAPP do 29.10.2017. Zájemci ze Slovenska uhradí poplatek hotově na místě.

 

Den výběrového řízení bude sdělen emailem dne 5. 11. 2017.

 

Přihlašování je možné do 29.10.2017 do 23:45.

 

Na výběrové setkání si vezměte s sebou svůj životopis, přezůvky, psací potřeby.

 

Podrobný popis výcviku je uveden ve Smlouvě, kde jsou popsány i podmínky výcviku a v dalších přílohách.

 

Online – přihláška: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/prihlaska-na-vyberove-rizeni/

 

Obchodní podmínky: http://www.ipipapp.cz/files/op.pdf

 

Přílohy :

Smlouva výcviková skupina 2017-2023.pdf

Příloha 1 Obsahová část výcviku.pdf

Příloha 2 Seznam literatury.pdf

Příloha 3 Profil absolventa výcviku.pdf

 

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky