Terapeutický výcvik

 

PŘIHLÁŠKA NA VÝBĚROVÉ SETKÁNÍ DO KOMPLEXNÍHO

5,5 LETÉHO PROGRAMU V PSYCHOTERAPII – LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE

 

Vzdělávání 5,5 letého komplexního programu v psychoterapii – logoterapii a EA proběhne v období od září 2020 do března 2026.

 

Zájemci budou na výběrové setkání pozváni na základě včas vyplněné přihlášky a zaplaceného poplatku 750 Kč na účet IPIPAPP číslo účtu: 19-985160227/0100

Do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení. Poplatek za výběrové setkání je třeba zaplatit do 1. 3. 2020.

 

Bližší informace:

Nová, v pořadí 9. skupina komplexního 5,5 letého programu v psychoterapii –logoterapii a EA je schválena pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP.

Výcvikové programy schválené Českou psychoterapeutickou společností jsou určeny zejména pro psychology a lékaře klinických oborů zařazených do předatestačního vzdělávání nebo pro odborníky, kteří již složili atestační zkoušku.

Na výběrové setkání se mohou také přihlásit absolventi magisterských oborů z těch pomáhajících profesí, jejichž důležitou součástí je praktické užití logoterapie a existenciální analýzy (např. školní a poradenští psychologové, sociální pracovníci, teologové).

Minimální dosažený věk při zahájení výcviku je 25 let.

 

Garantkou programu je PhDr. Martina Kosová.

 

Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Lubomíra Izáková, PhD., MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, PhD., PhDr. Vlastimil Sojka, Mgr. Jana Strnádková

 

Organizační zajištění: IPIPAPP, J. Glazarové 354/9e, Olomouc 779 00

 

Celkový počet hodin: 775

 

Cena za jednu výukovou hodinu ve skupině činí: 160 Kč

 

Cena za jeden výukový blok /25 hodin/ činí: 4000 Kč.

 

Jednodenní výběrové setkání se uskuteční 3.4. a 4.4. 2020 od 10,00 do 16,30 hod v Duchovním centru, Vranov u Brna 7.

 

Termín zahájení skupiny je stanoven na: 10.-12.9. 2020 v DC, Vranov u Brna 7.

 

Den výběrového setkání bude každému zájemci sdělen emailem do 15. 3. 2020.

 

Přihlášení je možné do 1. 3. 2020 do 23,45 hod.

 

Na výběrové setkání si vezměte s sebou svůj životopis, přezůvky a psací potřeby.

 

Podrobný popis vzdělávání je popsán ve Smlouvě, včetně podmínek k jeho úspěšnému ukončení.

 

Online – přihláška: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/prihlaska-na-vyberove-rizeni-2/

 

Obchodní podmínky: http://www.ipipapp.cz/files/op.pdf

 

Přílohy :

Smlouva o účasti.pdf

Příloha 1 rozvrh témat.pdf

Příloha 2 Seznam literatury.pdf

Příloha 3 Profil absolventa výcviku.pdf

 

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky