Terapeutický výcvik

 

Komplexní 6,5 letý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a EA proběhne v období od ledna 2025 do června 2031

 

Zájemci budou na výběrové setkání pozváni na základě včas vyplněné přihlášky a zaplaceného poplatku 1000,- Kč na číslo bankovního účtu: 19-985160227/0100. Do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení. Poplatek za výběrové setkání je třeba zaplatit do 15.11. 2024.

 

Bližší informace:

Nová, v pořadí 11. skupina komplexního 6,5 letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze je určená zejména pro psychology a lékaře klinických oborů zařazených do vzdělávání k atestaci z klinické psychologie a psychiatrie nebo pro odborníky, kteří již úspěšně složili atestační zkoušku.

Žádost o schválení pro zdravotnictví byla podána IPVZ.

Na výběrové setkání se mohou také přihlásit absolventi magisterských oborů z těch pomáhajících profesí, jejichž důležitou součástí je praktické užití logoterapie a existenciální analýzy (např. školní a poradenští psychologové, sociální pracovníci, teologové, adiktologové).

Dolní věková hranice je 24 let, ukončené VŠ vzdělání, odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci dle zákona č.96/2004 Sb., nebo zákona č. 95/2004 Sb.

I pro nezdravotníky platí věková hranice 24 let a ukončené VŠ vzdělání v pomáhající profesi.

Všichni kandidáti výcviku mají povinnost účastnit se výběrového řízení.

Garantkou programu je PhDr. Martina Kosová.

 

Lektoři: Mgr. Ivan Domes, doc. MUDr. Lubomíra Izáková, PhD., MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka, Mgr. Jana Strnádková, Mgr. Michal Koliba, Mgr. Lucie Vavrysová, PhD.


Trenéři: Mgr. Ivan Domes, Mgr. Jana Strnádková, PhDr. Katarína Loneková, PhD., PhDr. Vlastimil Sojka, PhDr. Martina Kosová, Mgr. Michal Koliba, Mgr. Martin Kupka, Ph.D.


Supervizoři: PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, PhD., PhDr. Vlastimil Sojka

 

Organizační zajištění: IPIPAPP, J. Glazarové 354/9e, Olomouc 779 00

 

Komplexní program obsahuje 175 hodin teorie, 275 hodin skupinové sebezkušenosti, 25 hodin individuální sebezkušenosti, 400 hodin skupinové supervize. Celkový počet hodin: 875.

 

Na vzdělávání jsou přítomni dva lektoři, počet členů skupiny je 16.

 

Cena za jednu výukovou hodinu ve skupině činí: 270,- Kč

 

Cena se v následných letech může upravovat k 1.1. každého kalendářního roku o meziroční inflaci podle údaje ČSÚ z prosince předchozího kalendářního roku.


Jednodenní výběrové setkání se uskuteční 13.-14. 12. 2024 od 10,00 do 16,30 hod v Duchovním centru, Vranov u Brna 7.

 

Termín zahájení skupiny je stanoven na: 2.-4. 1. 2025.

 

Termín výběrového setkání bude každému zájemci sdělen emailem do 30.11. 2024.

 

Přihlášení je možné do 15.11. 2024 do 23,45 hod. Po přihlášení přes online přihlášku Vám do několika dní bude zaslán potvrzující email o vašem přihlášení

 

Na výběrové setkání si vezměte s sebou svůj osobní životopis, přezůvky a psací potřeby. V ceně za výběrové řízení je hrazen oběd.

 

Obchodní podmínky najdete na webu IPIPAPP.

Přihláška: https://prihlaska-na-vyberove-rizeni-2-2-2.vyplnto.cz///

 

 

Přílohy :

Smlouva o účasti 2025

Příloha k Smlouvě o účasti 2025

 

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky