Aktuality

Vítejte na stránkách společnosti IPIPAPP - Institutu Pro Integrativní Psychoterapii A Psychologické Poradenství.


03.05.2023

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují:


XI. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.


Která se bude konat 13. 10. 2023 v Uměleckém Centru Konvikt v Olomouci

Téma Konference: LOGOTERAPIE V ŽIVOTNÍM CYKLU

Program konference a další informace zde.

Místo konání konference zde.

Přihlásit se můžete zde.


Konference byla zařazená do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (AKPČR/OL/OK/014/2023): pasivní účast – 4 kredity.


Mgr. Martin Kupka, PhD.: Aby se tma stala světlem – výzkum terapie tmou

Příspěvek shrne výsledky kvalitativního výzkumu, který proběhl s 32 respondenty, kteří podstoupili tzv. terapii tmou. Výzkum měl katamnestický charakter a vycházel metodologicky z interpretativní fenomenologické analýzy. Jednotliví respondenti se v rozhovorech s výzkumníky vraceli k prožité zkušenosti s pobytem v prostředí omezené zevní stimulace (terapie tmou). Výzkum byl zaměřen na mapování terapeutického procesu a efektu.


Martin Kupka působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF-UP. Má dokončený výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Výzkumně se nyní věnuje především terapii tmou a jejímu využití s ohledem na primární, sekundární i terciární prevenci netolismu. Další oblastí jeho zájmu je aktuálně problematika online poradenství pro pozůstalé.


Mgr. Zuzana Fucsková, PhD.: Otcovstvo v súvislosti s dielom V-E. Frankla.

Predkladaná teoretická práca, vychádzajúc z diela Viktora Emanuela Frankla, poskytuje nový integrujúci pohľad na dve komplementárne teórie citovej väzby. Kým tradičná teória väzbového vzťahu opisuje proces utvárania väzby medzi matkou a dieťaťom, relatívne nová, k nej komplementárna teória aktivačného vzťahu, predstavuje opis utvárania emočného puta medzi otcom a dieťaťom. Práca poukazuje na možnosť integrácie týchto dvoch teórii na základe vrodených potrieb dieťaťa a tendencií rodičov reagovať na ne, a to v súvislosti so základnými ľudskými schopnosťami človeka opísanými v diele V. E. Frankla. Poskytnuté sú aj možnosti skúmania tejto problematiky s dôrazom najmä na vzťah medzi otcom a dieťaťom.


Zuzana Fucsková absolvovala päťročné štúdium jednoodborovej psychológie na Prešovskej univerzite v Prešove. Následne pokračovala v doktorandskom štúdiu, počas ktorého sa zameriavala, študijne aj výskumne, na otázku roly otca vo vývine detí. Po ukončení štúdia pôsobila ako školská psychologička. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik logoterapie a existenciálnej analýzy na Slovenskom inštitúte logoterapie (SILOE). V súčasnosti sa venuje práci s deťmi, mládežou a rodinami v ambulancii klinickej psychológie


Magdalena Chvílová Weberová: Mateřství v prvním roce života.

Mateřství prvního roku se týká prenatálního, perinatálního i raného postnatálního života. V těchto vývojových obdobích nestačí jen péče o biologické zdraví, ale je třeba věnovat se všem rovinám osobnosti matky a zrajícího dítěte. Těhotenství přetváří komplexně osobnost ženy. Role matky patří k příběhu ženy. Většina žen dospěje k rozhodnutí vracet péči jež dostala od svých rodičů a přijmout dítě, ale ne všechny ženy se mohou matkami stát.
Život je běh časem, který začíná početím. Plán dědičnosti ovlivňují od početí v dobrém nebo ve zlém vlivy mateřského organismu a okolí. Jde o epigenetické změny a některé se mohou přenášet do dalších generací. Dobrým životním stylem, správnou výživou a pozitivním naladěním mysli se může spolurozhodovat o zdraví vlastního dítěte i o zdraví budoucích vnoučat.
Vývoj je kontinuum, nepřetržitý sled dějů, jedna fáze podmiňuje průběh fáze další. Během vývoje v děloze se týden po týdnu spouští přírodou programovaný sled dějů, které vedou k narození zdravého dítěte. Matka a zrající dítě se vzájemně „informují“ - jde o komunikaci signálů přes placentu, doteků emocí a myšlenek, které utvářejí svět těhotné ženy. V průběhu gravidity se zvýrazňují některé přirozené potřeby ženy-dominuje důležitost blízkosti partnera a laskavé podpory okolí. První trimestr je období hormonálních a tělesných změn, které zatím nejsou vidět. Bývá také nazývána fází nejistoty. Zjištění těhotenství může přinášet pocit absolutního štěstí u jedné ženy a u další ženy to může být šokující zjištění, které „převrátí“ život nebo po narození změní strukturu rodiny. V tomto období musí žena vyřešit svůj postoj k těhotenství. Buď je přijme nebo odmítne. Druhý trimestr těhotenství bývá období vyladění, klidu a pozitivních pocitů. Během UZ vyšetření pohlédne matka do tváře očekávaného dítěte a navazuje se vztah. Dítě je nyní konkrétní bytost a často již dostává jméno. UZ vyšetření provázejí obavy o zdrav, dobrý vývoj a touha být tou nejlepší matkou. Žena sní o dalším životě s dítětem. Třetí trimestr je doba přípravy na narození dítěte. V souvislosti s blížícím se porodem, se může objevit úzkost a obavy z komplikací, z bolesti, ze selhání. Třetí trimestr je doba, kdy se mysl ženy chystá na odloučení od dítěte.
Příprava na porod je výsledkem jemných ale na mnoha úrovních běžících signálů zrajícího dítěte a matky. Porodem se rodí oba. Rodí se jedinečná, vnímavá lidská bytost. Z ženy (dívky) se prožitím nové zkušenosti se „rodí“ matka a „rodí“ se dyáda matka dítě s jedinečnou formou interakce. První potřebou dítěte, které se adaptovalo v rovině fyziologických funkcí je prožívat teplo, nerušenou těsnou blízkost na těle matky. Tělesné splynutí matky a dítěte nekončí narozením, trvá mnoho týdnů a je symbolizované kojením. Růst dítěte postupně umožní fyzickou nezávislost a částečné odpoutání. V prvních týdnech a měsících se zájem matky soustředí na kojení, správnou výživu a interakci. Matka se učí rozumět signálům dítěte a správně na jeho potřeby reagovat. Dítě vyžaduje velkou míru pozornosti a trvalou blízkost, což vedle úžasu a radosti přináší únavu a vyčerpání. První rok je rok zásadních vývojových úkolů - směřuje k prvním krokům, první lžičce, prvním slovům, prvním zoubkům a klíčovým vztahům, které budou spoluutvářet běh dalšího života.
Ženy současnosti mají záplavu nepřehledných informací o tom, „co je zaručeně správné“ a o tom, jak být „tou nejlepší matkou“ a „nic nezanedbat“. Tento tlak ve svém důsledku může brát radost z narození a z času s dítětem, protože s prvním křikem se objevuje potřeba dostát ideálu matky. Ten neexistuje, ale žena o tom neví. Pak jí často uniká jedinečná cesta s dítětem, protože media a sítě nabízejí „zaručené cesty“ a návody. S tím, jak dítě jde vlastní vývojovou cestou a nenaplní očekávání, přichází frustrace a úzkost. Napětí a tlak okolí může vyústit v selhání kojení, mohou s objevit další problémy s výživou a narušení rytmu dítěte. Negativní emoce a pocity nenaplněné mateřské role se mohou vršit a mohou (neřešené) narušovat partnerský vztah. V těhotenství a v poporodním období se mohou aktualizovat různé problémy životního příběhu ženy. Mohou se vynořit skrytá psychická traumata, která souvisejí se zraněným dětstvím ženy. Objevuje se (i nevyřčená) konfrontace z léta neřešenými osobnostními konflikty, někdy i s prodělanými potraty a důležitými osobními ztrátami, či narušenými vztahy.
Součástí sdělení je kasuistika matky, která pod vlivem nepřiměřených informací ze sociálních sítí a scestně chápaného „poradenství“ upadla do závažné úzkostně depresivní poruchy.
Pochopení komplexních psychických a sociálních potřeb, racionální a empatická předporodní příprava a následné laktační a vývojové poradenství může dobře nastartovat a optimálně rozvíjet vazbu matka- dítě.


Současná pracovní pozice:
Nemocnice Havl. Brod – dětské a novorozenecké odd. a nemocniční paliativní tým
Oblastní Charita Havl. Brod – mobilní paliativní tým
Studia:
Fakulta dětského lékařství, UK Praha
Aplikovaná etika na Katolické teologické fakultě UK Praha.
Praxe:
Atestace: pediatrie, neonatologie a paliativní medicína.
Po promoci r. 1989 (Fakulta dětského lékařství UK, Praha) dětské odd. Nemocnice Havlíčkův Brod.
Od roku 2014 primářka dětského a novorozeneckého oddělení. Vedle intenzivní novorozenecké péče se léta věnuji i následné péči o děti s perinatální zátěží a handicapem. Propojení akutní neonatologie, vývojové péče v rámci pediatrie a 25 let souběžné práce v sociální oblasti (Obl. Charita HB) tak dávají komplexnější obrázek o potřebách dětí a jejich rodin a možnostech jejich lepší podpory. V rámci okresní nemocnice Havlíčkův Brod se s celým týmem podařilo vybudovat intermediární neonatologické centrum, které se více než dvě desetiletí snaží zavádět principy na rodinu soustředěné péče, podpory rodiny v traumatu po porodu nemocného a nedonošeného dítěte a laktačního poradenství.
Další praxe a studia:
2010–2015 v Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN Praha.
V rámci sítě paliativní péče v Kraji Vysočina zodpovídám za systém perinatální a dětské paliativní péče.
Končící výcvik v logoterapii.
Máma tří dospělých synů.
Záliby - hory, lesy, moře, západy a východy slunce, péče o kvítka, plavání, lyže, snowboard, knihy a koukání do nebe „jen tak“.
Životní motto jsem si půjčila od Matky Terezy: „To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“


MUDr. Juraj Oravec: Franklovská modulácia postoja ako sposob liečby arytmie srdca plodu

Zmeny v životospráve a emočnom prežívaní tehotenstva u žien, spôsobili vymiznutie niektorých porúch srdcového rytmu u plodu. Teda dokázali ovplyvniť fyziológiu plodu. Zmena kvality života u budúcej matky bola navodená prehodnotením, uvedomením a priznaním hodnoty tehotenstva, v plnej šírke jeho významu. Významu vlastnej osoby, ako budúcej matky, dieťaťa., ktoré už existuje a rodiny. Modulácia postoja od ,,zvládnuť" k ,,užiť si každú sekundu" . Gro skúseností vychádza z 6 prípadov hospitalizovaných tehotných 2016/17 a kontrolná skupina v nasledujúcom období (cca 200 - 250 vyšetrení ročne ).


Pracujem ako detský kardiológ v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. a obvodný pediater. Prenatálnu diagnostiku robím od 1998 roku. Spolupracujem s 3ma ARO, onkológiou... . Logoterapeutický výcvik (IPIPAPP) 2016. Robím vačšinou krátke intervencie u pacientov, ich blízkych, zdravotníkov.


Mgr. Františka Diblíková: Manželství v krizi očima logoterapeuta, zkušenosti s programem pro manžele v těžkostech

Kvalita partnerského vztahu bývá určujícím faktorem životní spokojenosti. Když se vztah ocitne v krizi, je umění uchopit jí jako příležitost k růstu, velmi často ústí spíš do bezradnosti, pocitů selhání, studu či osamění.
Zažít atmosféru přijetí a pochopení ve skupině dalších párů, kteří jsou ochotni přiznat si a čelit závažným potížím ve vztahu, může být mimořádně účinné.
V příspěvku reflektujeme sedmileté zkušenosti s Programem pro manželé v těžkostech probíhajícím v Belušských Slatinách u Púchova. Několikadenní setkání má charakter svépomocné skupiny s prvky skupinové psychoterapie, cvičení v páru, s využitím většinové katolické identifikace účastníků. Představíme východiska, průběh programu a osobní postřehy k tomuto způsobu práce s partnery v krizi.


Pracuji jako klinická psycholožka a psychoterapeutka, ve své soukromé praxi v Ústí nad Orlicí poskytuji individuální a párovou psychoterapii, krizovou intervenci, klinickou psychodiagnostiku dospělých a adolescentů. Působím též jako psycholog v Centru duševního zdraví ve Chrudimi. Ukončila jsem dlouhodobý výcvik v logoterapii a existenciální analýze SLEA v Praze. Jsem členkou Asociace klinických psychologů (AKP ČR) a Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA). Dobrovolnicky se s manželem angažuji v kurzech citové a sexuální výchovy dospívajících (Up2Me) a Programu pro manželé v těžkostech (Percorsi di Luce) na Slovensku.


PhDr. Martina Kosová: Humor u dětí, humor v terapii, humor v životě

Těžiště humoru spočívá v momentu překvapení. Nechte se překvapit!
Workshop je určen pro 12 aktivních účastníků.


Martina Kosová je klinická psycholožka, psychoterapeutka, pracuje v privátní praxi, je garantkou a ektorkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze, hlavní autorkou knih Logoterapie, existenciální analýza jako hledání cest a Logoterapie v životním cyklu.25.09.2023

V.E.Frankl: Vůle ke smyslu

Vůle ke smyslu obsahuje autorský výbor z Franklových přednášek z období 1946 až 1980.Výbor doplňuje příspěvek jeho žačky Elisabeth Lukasové o validizaci účinků logoterapie. V knize je uveden její Logo-test, metoda k zjištění životní smysluplnosti. Kapitola Alpinismus a patologie ducha doby je přidanou hodnotou tohoto vydání.
Kniha vyšla v roce 1994,1997 a 2006 v nakladatelství Cesta.
V listopadu 2023 ji poprvé vydává nakladatelství Portál.

Vůle ke smyslu


04.04.2022

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


14.9.2021

LOGOTERAPIE V ŽIVOTNÍM CYKLU (Kosová et al., 2021)

Osamělost mezi lidmi foto

Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových období a

zvládání zkoušek v podobě závažných, často nečekaných životních událostí.

K úvahám o naplnění života a jeho smyslu dospíváme nejčastěji na křižovatkách vývojových milníků daných přirozeným životním cyklem. Každé životní stadium klade otázku, skrze kterou autoři knihy rozvíjejí specifika, rozmanitost, náročnost i krásu dané etapy. Tak jako je ve sportu upřena pozornost zejména na start a cíl, podobně v této knize je věnován větší prostor období kojeneckého věku O životní naději a Umění stárnout o závěrečné etapě života.

Jednotlivá životní stadia jsou pozváním k rozšířenému pohledu na lidský život o existenciální dimenzi z hlediska porozumění dané etapy i jejímu naplnění.

Kniha poskytuje cenné teoretické vědomosti o životním cyklu, rozvíjí terapeutické nápady pro dané období.

Tak jako přesah našeho života spočívá ve stopách, které jsme zanechali v jiných lidech, bude mít tato kniha přesah, pokud podpoří radost z žití, porozumění sobě i druhým, blízkost mezi lidmi. Proto byla napsána. Přijměte pozvání k její četbě.


29.11.2021

IPIPAPP, s.r.o. otevírá nový kurz:


Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvků logoterapii 2022


Cílem je zvýšení profesních kompetencí (dovedností a znalostí) pracovníků v sociálních službách v oblasti praktických dovedností uplatnitelných v individuálním i skupinovém kontaktu s klienty, jež využívají jejich služeb.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a číslo akreditace je A2018/0576-SP/PC/VP.


Kurz lektorují PaedDr. Mgr. Věra Facová a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.


Informace o kurzu zde.


Přihláška na kurz zde.


14.9.2021

LOGOTERAPIE V ŽIVOTNÍM CYKLU (Kosová et al., 2021)

Osamělost mezi lidmi foto

Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových období a

zvládání zkoušek v podobě závažných, často nečekaných životních událostí.

K úvahám o naplnění života a jeho smyslu dospíváme nejčastěji na křižovatkách vývojových milníků daných přirozeným životním cyklem. Každé životní stadium klade otázku, skrze kterou autoři knihy rozvíjejí specifika, rozmanitost, náročnost i krásu dané etapy. Tak jako je ve sportu upřena pozornost zejména na start a cíl, podobně v této knize je věnován větší prostor období kojeneckého věku O životní naději a Umění stárnout o závěrečné etapě života.

Jednotlivá životní stadia jsou pozváním k rozšířenému pohledu na lidský život o existenciální dimenzi z hlediska porozumění dané etapy i jejímu naplnění.

Kniha poskytuje cenné teoretické vědomosti o životním cyklu, rozvíjí terapeutické nápady pro dané období.

Tak jako přesah našeho života spočívá ve stopách, které jsme zanechali v jiných lidech, bude mít tato kniha přesah, pokud podpoří radost z žití, porozumění sobě i druhým, blízkost mezi lidmi. Proto byla napsána. Přijměte pozvání k její četbě.


27.5.2021

Milé kolegyně a kolegové,

IPIPAPP Vás zve na jednodenní seminář s název Literární inspirace jako zdroj logoterapie.

Psychologická péče o duši je krásná i náročná na tvořivost při hledání pomoci klientům nebo pacientům. Četba krásné literatury je jedním ze způsobů, jak rozšiřovat možnosti úvah i cítění s druhými lidmi i sebou samým. Těžištěm semináře jsou zejména praktické ukázky využití krásné literatury jak pro pacienty, tak i pro osobní život. Seminář povedou významní čeští logoterapeuti Dr. Martin Kosová a Dr. Martin Kupka. Seminář je určen pro psychology, psychiatry, psychoterapeuty, sociální pracovníky a další odborníky, kteří se chtějí dozvědět něco o logoterapii a poznat tento terapeutický směr.


závazná přihláška: https://literarni-inspirace-jako-zdr.vyplnto.cz/

bližší informace: zde


Těšíme se na setkání s vámi


19.1.2020

Vážení účastníci a zájemci,

Bohužel z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice a na Slovensku jsme nuceni zrušit plánovanou konferenci. V budoucnu plánujeme stanovit nový termín. Žádáme přihlášené účastníky, aby již neprováděli platbu konferenčního poplatku. Účastníkům, kteří již konferenční poplatek zaplatili, bude vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se v budoucnu na setkání

Přejeme krásný podzim a zvládnutí nouzového stavu

Za konferenční tým

Martin Dolejš

 

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují: 

 

XI. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.  

 

Která se bude konat 16. 10. 2020 v Uměleckém Centru Konvikt v Olomouci

Téma Konference: INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI

Program a další informace budou postupně uveřejňovány.

Program konference a další informace zde.

Místo konání konference zde.

Přihlásit se můžete zde.

 

Konference byla zařazená do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (AKPČR/OL/OK/015/2020): pasivní účast – 4 kredity; aktivní účast – 10 kreditů; spoluautorství na přednášce – 5 kreditů.


18.10.2019

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


5.4.2019

X. ročník česko-slovenské konference o logoterapii 2019 se uskuteční ve dnech 11.-12.10.2019

Název konference: Cesty naděje a hledání smyslu v životních krizích
Zájemci mohou sledovat novinky na webu Slovenského inštitutu logoterapie SILOE, www.logoterapia.sk

pozvanka , program


29.1.2019

IPIPAPP, s.r.o. pořádá:

 

Supervizní setkání pro absolventy výcviku v logoterapii a existenciální analýze 

Milé absolventky a absolventi výcviku v logoterapii a existenciální analýzy,

nabízíme dvoudenní supervizi s Dr. Martinou Kosovou a Dr. Vlastimilem Sojkou; supervize proběhne dne 14.-15. 6. 2019; cena supervize je 1000,-; místo konání DC Vranov; bližší informace vám zašleme před konáním supervizního setkání; kapacita supervizního setkání je omezena na 20 účastníků; podmínkou účastni na supervizním setkání je absolvování Logoterapeutického výcviku pod společností IPIPAPP, s.r.o. garantovaného Dr. Kosovou.

 

Přihlásit se můžete zde


IPIPAPP, s.r.o. otevírá nový kurz: 

 

Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvků logoterapii

Cílem je zvýšení profesních kompetencí (dovedností a znalostí) pracovníků v sociálních službách v oblasti praktických dovedností uplatnitelných v individuálním i skupinovém kontaktu s klienty, jež využívají jejich služeb.

 

Kurz je akreditován  Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a číslo akreditace je A2018/0576-SP/PC/VP.

 

Kurz lektorují PaedDr. Mgr. Věra Facová a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

 

Informace o kurzu zde.

 

Přihláška na kurz zde.

 

více informací.

 


Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.

12.10. 2018

 

První část Konference nabídla účastníkům filozofická témata, která přinesla nadhled na každodenní práci terapeutů.

Po přestávce zazněly dvě přednášky, které přítomné uvedly do světa pubescentů a adolescentů. Představovaly most mezi teorií a praxí.

Přednáška Prof. PhDr. Anny Hogenové na téma K poznání sebe samého

 Přednáška Prof. PhDr. Anny Hogenové na téma K poznání sebe samého

 

Po obědové pauze pokračoval program workshopy.

Přívětivá atmosféra vydržela až do samého závěru, kdy každý obdržel misku s kuličkou a mohl si prakticky vyzkoušet dovést kuličku do středu misky. Komu se to nepovedlo, může pokračovat s tímto symbolem konference i doma.

Cenné přednášky, praktické workshopy, atmosféra přijetí a sdílení, katalogové počasí-tak lze hodnotit letošní Konferenci.

 

Děkujeme všech účastníkům za účast!!!


22.1.2018

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují: 

 

IX. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.  

 

Která se bude konat 12. 10. 2018 v Uměleckém Centru Konvikt v Olomouci

Téma Konference: Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství. 

Program a další informace budou postupně uveřejňovány.

Program konference a další informace zde.

Místo konání konference zde.

Příhlásit se můžete zde.


25.9.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zdá se vám, že práce psychologa – vědce, praktika, studenta – nikdy nekončí? Přijďte se o své zkušenosti podělit na konferenci „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“! Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“ se uskuteční v olomouckém Konviktu v termínu 31. 1. – 1. 2. 2018. Srdečně jsou zváni jak pravidelní návštěvníci, tak noví hosté z řad odborné veřejnosti i studentů z ČR i zahraničí.


25.9.2017

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)

v spolupráci

s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV

Vás pozývajú na VIII. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii

 

HĽADANIE ODPOVEDÍ NA EXISTENCIÁLNE OTÁZKY

Která se koná 27. A 28. října 2017 v Trnavě

pozvánka program

 


 9.8.2017

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Bližší informace naleznete na : http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


29.5.2017

IPIPAPP, s.r.o. otevírá nový kurz: 

 

Rozvoj profesních kompetencí pro pedagogické pracovníky s využitím prvku logoterapie

 

Cílem je zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti praktických dovedností uplatnitelných ve výukovém procesu s žáky. Jde zejména o ty oblasti, které souvisí se změnami ve školách. Práce s problémovým žákem, práce s vinou, šikanou ve školách, ….

 

Kurz lektorují PaedDr. Mgr. Věra Facová a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Informace o kurzu zde.

více informací.


9.5.2016

VII. česko-slovenská konfeerence o logoterapii

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FSS MU, Brno Vás zvou na :

 

VII. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.

 

Konference byla akreditována Asociací klinických psychologů. Za účast na konferenci získáte 4 kredity. Číslo akce: AKP ČR BO/OK/032/2016.

 

Která se koná 21.10. 2016 na MU FSS, Brno

Téma Konference: Probouzející zážitek

 

Odborné příspěvky představí prof. Vladimír Smékal, Dr. Kosová nebo prof. Hogenová.

Program VII česko-slovenské konference o logoterapii – Probouzející zážitek

více informací zde.


12.1.2016

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Bližší informace naleznete na : http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


Phd existence 6

Srdečně vás zveme na již šestý ročník konference „PhD existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“, tentokrát s podtitulem „výzkum +/vs/- praxe“, která se bude konat 8. – 9. února 2016 v prostorách olomouckého Konviktu .

Stránky konference.


VI. česko – slovenská konferencie o logoterapiiSlovenský inštitút logoterapie (SILOE) v spolupráci so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV, Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity

Vás pozývajú na :

 

na VI. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii

 

...napriek všetkému POVEDAŤ ŽIVOTU ÁNO

 

 

ktorá sa bude konať v Marianke pri Bratislave 16. a 17. októbra 2015


Existenciální analýza jako hledání cest Martina Kosová a kolektiv

Logoterapie NOVINKA!

Existenciální analýza jako hledání cest
Martina Kosová a kolektiv

 

Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů! Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi. Autoři rozvíjejí hlavní myšlenku naplnění potřeby životního smyslu. Kniha je cenným průvodcem pro všechny, kdo se setkávají s otázkou: „Jak mohu v dané chvíli a za těchto podmínek udělat ze svého života to nejlepší?“


Fotky z úspěšné konference "Osamělost mezi lidmi":

Osamělost mezi lidmi foto

Osamělost mezi lidmi foto


Veškeré dotazy k aktuálně probíhajícím kurzům směřujte na kontaktní e-mail: dolejsmartin@seznam.cz

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky