Aktuality

Vítejte na stránkách společnosti IPIPAPP - Institutu Pro Integrativní Psychoterapii A Psychologické Poradenství.


02.04.2024

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 6,5 letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze
Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz
S přáním příjemného dne
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


25.09.2023

V.E.Frankl: Vůle ke smyslu

Vůle ke smyslu obsahuje autorský výbor z Franklových přednášek z období 1946 až 1980.Výbor doplňuje příspěvek jeho žačky Elisabeth Lukasové o validizaci účinků logoterapie. V knize je uveden její Logo-test, metoda k zjištění životní smysluplnosti. Kapitola Alpinismus a patologie ducha doby je přidanou hodnotou tohoto vydání.
Kniha vyšla v roce 1994,1997 a 2006 v nakladatelství Cesta.
V listopadu 2023 ji poprvé vydává nakladatelství Portál.

Vůle ke smyslu


03.05.2023

Kapacita pro přihlášení již byla naplněna!

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují:


XI. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.


Která se bude konat 13. 10. 2023 v Uměleckém Centru Konvikt v Olomouci

Téma Konference: LOGOTERAPIE V ŽIVOTNÍM CYKLU

Program konference a další informace zde.

Místo konání konference zde.


Konference byla zařazená do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (AKPČR/OL/OK/014/2023): pasivní účast – 4 kredity.


Mgr. Martin Kupka, PhD.: Aby se tma stala světlem – výzkum terapie tmou

Příspěvek shrne výsledky kvalitativního výzkumu, který proběhl s 32 respondenty, kteří podstoupili tzv. terapii tmou. Výzkum měl katamnestický charakter a vycházel metodologicky z interpretativní fenomenologické analýzy. Jednotliví respondenti se v rozhovorech s výzkumníky vraceli k prožité zkušenosti s pobytem v prostředí omezené zevní stimulace (terapie tmou). Výzkum byl zaměřen na mapování terapeutického procesu a efektu.


Martin Kupka působí jako odborný asistent na katedře psychologie FF-UP. Má dokončený výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Výzkumně se nyní věnuje především terapii tmou a jejímu využití s ohledem na primární, sekundární i terciární prevenci netolismu. Další oblastí jeho zájmu je aktuálně problematika online poradenství pro pozůstalé.


04.04.2022

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


14.9.2021

LOGOTERAPIE V ŽIVOTNÍM CYKLU (Kosová et al., 2021)

Osamělost mezi lidmi foto

Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových období a

zvládání zkoušek v podobě závažných, často nečekaných životních událostí.

K úvahám o naplnění života a jeho smyslu dospíváme nejčastěji na křižovatkách vývojových milníků daných přirozeným životním cyklem. Každé životní stadium klade otázku, skrze kterou autoři knihy rozvíjejí specifika, rozmanitost, náročnost i krásu dané etapy. Tak jako je ve sportu upřena pozornost zejména na start a cíl, podobně v této knize je věnován větší prostor období kojeneckého věku O životní naději a Umění stárnout o závěrečné etapě života.

Jednotlivá životní stadia jsou pozváním k rozšířenému pohledu na lidský život o existenciální dimenzi z hlediska porozumění dané etapy i jejímu naplnění.

Kniha poskytuje cenné teoretické vědomosti o životním cyklu, rozvíjí terapeutické nápady pro dané období.

Tak jako přesah našeho života spočívá ve stopách, které jsme zanechali v jiných lidech, bude mít tato kniha přesah, pokud podpoří radost z žití, porozumění sobě i druhým, blízkost mezi lidmi. Proto byla napsána. Přijměte pozvání k její četbě.


29.11.2021

IPIPAPP, s.r.o. otevírá nový kurz:


Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvků logoterapii 2022


Cílem je zvýšení profesních kompetencí (dovedností a znalostí) pracovníků v sociálních službách v oblasti praktických dovedností uplatnitelných v individuálním i skupinovém kontaktu s klienty, jež využívají jejich služeb.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a číslo akreditace je A2018/0576-SP/PC/VP.


Kurz lektorují PaedDr. Mgr. Věra Facová a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.


Informace o kurzu zde.


Přihláška na kurz zde.


14.9.2021

LOGOTERAPIE V ŽIVOTNÍM CYKLU (Kosová et al., 2021)

Osamělost mezi lidmi foto

Jedinečný životní příběh každého z nás tvoří prožitky a úkoly jednotlivých vývojových období a

zvládání zkoušek v podobě závažných, často nečekaných životních událostí.

K úvahám o naplnění života a jeho smyslu dospíváme nejčastěji na křižovatkách vývojových milníků daných přirozeným životním cyklem. Každé životní stadium klade otázku, skrze kterou autoři knihy rozvíjejí specifika, rozmanitost, náročnost i krásu dané etapy. Tak jako je ve sportu upřena pozornost zejména na start a cíl, podobně v této knize je věnován větší prostor období kojeneckého věku O životní naději a Umění stárnout o závěrečné etapě života.

Jednotlivá životní stadia jsou pozváním k rozšířenému pohledu na lidský život o existenciální dimenzi z hlediska porozumění dané etapy i jejímu naplnění.

Kniha poskytuje cenné teoretické vědomosti o životním cyklu, rozvíjí terapeutické nápady pro dané období.

Tak jako přesah našeho života spočívá ve stopách, které jsme zanechali v jiných lidech, bude mít tato kniha přesah, pokud podpoří radost z žití, porozumění sobě i druhým, blízkost mezi lidmi. Proto byla napsána. Přijměte pozvání k její četbě.


27.5.2021

Milé kolegyně a kolegové,

IPIPAPP Vás zve na jednodenní seminář s název Literární inspirace jako zdroj logoterapie.

Psychologická péče o duši je krásná i náročná na tvořivost při hledání pomoci klientům nebo pacientům. Četba krásné literatury je jedním ze způsobů, jak rozšiřovat možnosti úvah i cítění s druhými lidmi i sebou samým. Těžištěm semináře jsou zejména praktické ukázky využití krásné literatury jak pro pacienty, tak i pro osobní život. Seminář povedou významní čeští logoterapeuti Dr. Martin Kosová a Dr. Martin Kupka. Seminář je určen pro psychology, psychiatry, psychoterapeuty, sociální pracovníky a další odborníky, kteří se chtějí dozvědět něco o logoterapii a poznat tento terapeutický směr.


závazná přihláška: https://literarni-inspirace-jako-zdr.vyplnto.cz/

bližší informace: zde


Těšíme se na setkání s vámi


19.1.2020

Vážení účastníci a zájemci,

Bohužel z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice a na Slovensku jsme nuceni zrušit plánovanou konferenci. V budoucnu plánujeme stanovit nový termín. Žádáme přihlášené účastníky, aby již neprováděli platbu konferenčního poplatku. Účastníkům, kteří již konferenční poplatek zaplatili, bude vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se v budoucnu na setkání

Přejeme krásný podzim a zvládnutí nouzového stavu

Za konferenční tým

Martin Dolejš

 

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují: 

 

XI. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.  

 

Která se bude konat 16. 10. 2020 v Uměleckém Centru Konvikt v Olomouci

Téma Konference: INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI

Program a další informace budou postupně uveřejňovány.

Program konference a další informace zde.

Místo konání konference zde.

Přihlásit se můžete zde.

 

Konference byla zařazená do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (AKPČR/OL/OK/015/2020): pasivní účast – 4 kredity; aktivní účast – 10 kreditů; spoluautorství na přednášce – 5 kreditů.


18.10.2019

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Bližší informace naleznete na: http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


5.4.2019

X. ročník česko-slovenské konference o logoterapii 2019 se uskuteční ve dnech 11.-12.10.2019

Název konference: Cesty naděje a hledání smyslu v životních krizích
Zájemci mohou sledovat novinky na webu Slovenského inštitutu logoterapie SILOE, www.logoterapia.sk

pozvanka , program


29.1.2019

IPIPAPP, s.r.o. pořádá:

 

Supervizní setkání pro absolventy výcviku v logoterapii a existenciální analýze 

Milé absolventky a absolventi výcviku v logoterapii a existenciální analýzy,

nabízíme dvoudenní supervizi s Dr. Martinou Kosovou a Dr. Vlastimilem Sojkou; supervize proběhne dne 14.-15. 6. 2019; cena supervize je 1000,-; místo konání DC Vranov; bližší informace vám zašleme před konáním supervizního setkání; kapacita supervizního setkání je omezena na 20 účastníků; podmínkou účastni na supervizním setkání je absolvování Logoterapeutického výcviku pod společností IPIPAPP, s.r.o. garantovaného Dr. Kosovou.

 

Přihlásit se můžete zde


IPIPAPP, s.r.o. otevírá nový kurz: 

 

Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvků logoterapii

Cílem je zvýšení profesních kompetencí (dovedností a znalostí) pracovníků v sociálních službách v oblasti praktických dovedností uplatnitelných v individuálním i skupinovém kontaktu s klienty, jež využívají jejich služeb.

 

Kurz je akreditován  Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a číslo akreditace je A2018/0576-SP/PC/VP.

 

Kurz lektorují PaedDr. Mgr. Věra Facová a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

 

Informace o kurzu zde.

 

Přihláška na kurz zde.

 

více informací.

 


Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.

12.10. 2018

 

První část Konference nabídla účastníkům filozofická témata, která přinesla nadhled na každodenní práci terapeutů.

Po přestávce zazněly dvě přednášky, které přítomné uvedly do světa pubescentů a adolescentů. Představovaly most mezi teorií a praxí.

Přednáška Prof. PhDr. Anny Hogenové na téma K poznání sebe samého

 Přednáška Prof. PhDr. Anny Hogenové na téma K poznání sebe samého

 

Po obědové pauze pokračoval program workshopy.

Přívětivá atmosféra vydržela až do samého závěru, kdy každý obdržel misku s kuličkou a mohl si prakticky vyzkoušet dovést kuličku do středu misky. Komu se to nepovedlo, může pokračovat s tímto symbolem konference i doma.

Cenné přednášky, praktické workshopy, atmosféra přijetí a sdílení, katalogové počasí-tak lze hodnotit letošní Konferenci.

 

Děkujeme všech účastníkům za účast!!!


22.1.2018

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FF UP, Olomouc připravují: 

 

IX. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.  

 

Která se bude konat 12. 10. 2018 v Uměleckém Centru Konvikt v Olomouci

Téma Konference: Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství. 

Program a další informace budou postupně uveřejňovány.

Program konference a další informace zde.

Místo konání konference zde.

Příhlásit se můžete zde.


25.9.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zdá se vám, že práce psychologa – vědce, praktika, studenta – nikdy nekončí? Přijďte se o své zkušenosti podělit na konferenci „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“! Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“ se uskuteční v olomouckém Konviktu v termínu 31. 1. – 1. 2. 2018. Srdečně jsou zváni jak pravidelní návštěvníci, tak noví hosté z řad odborné veřejnosti i studentů z ČR i zahraničí.


25.9.2017

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)

v spolupráci

s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV

Vás pozývajú na VIII. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii

 

HĽADANIE ODPOVEDÍ NA EXISTENCIÁLNE OTÁZKY

Která se koná 27. A 28. října 2017 v Trnavě

pozvánka program

 


 9.8.2017

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Bližší informace naleznete na : http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


29.5.2017

IPIPAPP, s.r.o. otevírá nový kurz: 

 

Rozvoj profesních kompetencí pro pedagogické pracovníky s využitím prvku logoterapie

 

Cílem je zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti praktických dovedností uplatnitelných ve výukovém procesu s žáky. Jde zejména o ty oblasti, které souvisí se změnami ve školách. Práce s problémovým žákem, práce s vinou, šikanou ve školách, ….

 

Kurz lektorují PaedDr. Mgr. Věra Facová a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Informace o kurzu zde.

více informací.


9.5.2016

VII. česko-slovenská konfeerence o logoterapii

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a Katedra psychologie FSS MU, Brno Vás zvou na :

 

VII. česko-slovenskou konferenci o logoterapii.

 

Konference byla akreditována Asociací klinických psychologů. Za účast na konferenci získáte 4 kredity. Číslo akce: AKP ČR BO/OK/032/2016.

 

Která se koná 21.10. 2016 na MU FSS, Brno

Téma Konference: Probouzející zážitek

 

Odborné příspěvky představí prof. Vladimír Smékal, Dr. Kosová nebo prof. Hogenová.

Program VII česko-slovenské konference o logoterapii – Probouzející zážitek

více informací zde.


12.1.2016

Milé kolegyně a kolegové,

Byl vyhlášen konkurz na účastníky nového 5,5-letého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

Bližší informace naleznete na : http://www.ipipapp.cz/clanek/terapeuticky_vycvik-cz

S přáním příjemného dne

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.


Phd existence 6

Srdečně vás zveme na již šestý ročník konference „PhD existence: česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“, tentokrát s podtitulem „výzkum +/vs/- praxe“, která se bude konat 8. – 9. února 2016 v prostorách olomouckého Konviktu .

Stránky konference.


VI. česko – slovenská konferencie o logoterapiiSlovenský inštitút logoterapie (SILOE) v spolupráci so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV, Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci a Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity

Vás pozývajú na :

 

na VI. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii

 

...napriek všetkému POVEDAŤ ŽIVOTU ÁNO

 

 

ktorá sa bude konať v Marianke pri Bratislave 16. a 17. októbra 2015


Existenciální analýza jako hledání cest Martina Kosová a kolektiv

Logoterapie NOVINKA!

Existenciální analýza jako hledání cest
Martina Kosová a kolektiv

 

Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji využijte při doprovázení svých klientů! Publikace vám nabízí nejen orientaci v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi. Autoři rozvíjejí hlavní myšlenku naplnění potřeby životního smyslu. Kniha je cenným průvodcem pro všechny, kdo se setkávají s otázkou: „Jak mohu v dané chvíli a za těchto podmínek udělat ze svého života to nejlepší?“


Fotky z úspěšné konference "Osamělost mezi lidmi":

Osamělost mezi lidmi foto

Osamělost mezi lidmi foto


Veškeré dotazy k aktuálně probíhajícím kurzům směřujte na kontaktní e-mail: dolejsmartin@seznam.cz

Kontakt

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

77900 Olomouc

Obchodní podmínky